Bildiriler

Kongreye konuşmacı olarak katılım için sunum bildirileri aşağıdaki konuları içerebilir.

 Konuşmacı Başvuru Formu İçin LütfenTıklayınız

• İnovatif plastik ambalajlama çözümleri
• Türkiye ambalaj sektör durumu ve global trendler
• Plastik ambalajlarda son işleme ve ürün teknolojileri
• Ambalajlarda yeni stratejiler
• İnovatif teknolojik gelişmeler (Hammadde, makine ve yardımcı ekipmanlar)
• Plastik ambalaj malzemelerinde yeni gelişmeler ( yüksek bariyerli polyester malzemeler, Steril plastik ambalaj malzemeleri, nano-plastik ambalaj malzemeleri)
• Biyobazlı plastik ambalajlar: hammadde, üretim, pazar 
• Markalaşmada ambalajın önemi 
• Ambalajlarda fonksiyonellik ve kullanım kolaylığı
• Dizayn, prototip, 3-D yazılım
• Ürün tasarımı ve gelişmeler
• Ambalajda grafik tasarım ve baskı
• Patent yaratıcılığı? Yeni fikirler nasıl üretilir?
• Ambalajda mevzuat, standartlar, testler ve fikri mülkiyet hakları
• Sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm
• Plastik ambalajların güvenliği ve izlenebilirliği
• Yaşam döngü analizi ve karbon ayak izi
• Atık önleyici olarak ambalaj
• Tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinde ambalajın rolü
• Gelişmekte olan ülkelerde plastik ambalaj sektörü için yatırım potansiyeli
• Paketlenmiş tüketici ürünlerinde tüketici davranışları trendi
• İnternet markası ve ürün pazarlama trendleri
• Plastik kapaklarda yeni gelişmeler
• Bariyer malzemeler ve raf ömrü kararlılığı
• Retort & Aseptik ambalajlama
• Scavenger ve bariyer filmler
• Yeni ambalaj filmlerinin kullanım alanları
• Fonksiyonel ve akıllı ambalajlama
• Sahteciliğe karşı, izlenebilirlilik, regulasyonlar
• Bariyer teknolojisi, sızdırmazlık ve kapatma, bağlama katının avantajları
• Film üretim makinelerinde küresel trendler
• Mikroplar dikkate alınarak raf ömrü analizi
• Ambalaj raf ömrünü arttırmak
• Gıdaya geçişin en aza indirilmesi

 

Ajanda

PAGEV Uluslararası Plastik Ambalaj Teknolojileri Kongresi ajanda güncellemelerini buradan takip edebilirsiniz.